Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda
Bemutatkozás dr. Hámori Péter dr. Soltész Beatrix
Az iroda tevékenységei köre a magánjog és a kereskedelmi jog széles területe, valamint gazdasági, közlekedési, általában vagyon elleni és foglalkozás körében elkövetett bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásban, továbbá szabálysértési ügyekben védői feladatok ellátása, illetve büntetőeljárásokban a sértetti képviselet biztosítása.
Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 4-6.
tel: (92) 311-568, tel/fax: (92) 330-969
mobil: (30) 256 2140, (20) 927 6413
e-mail: hamori50@axelero.hu
solteszbeatrix@t-online.hu

dr. Hámori Péter

Dr. Hámori Péter ügyvéd 1974-ben szerzett jogi diplomát a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A joggyakorlati idő letöltése után 1976-tól bíróként dolgozott. 1992-ben, mint a megyei bíróság polgári- gazdasági és közigazgatási elnökhelyettese hagyott fel a bírói hivatással, és pályázott meg – sikerrel – közjegyzői állást.
Ügyvédi tevékenységet 1999. január 1. óta folytat.
2000. évben bank szakjogász diplomát szerzett.
Jelenleg – a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti minisztere kinevezése alapján – a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja.
Emellett ellát vezető tisztségviselői teendőket részvénytársaságok igazgatóságában, illetve tevékenykedik felügyelő bizottsági tagként is.

Jogi felkészültsége révén polgári és gazdasági ügyek széles körének sikeres megoldására képes.
Bank szakjogász és közjegyzői tapasztalatai is speciális felkészültséget biztosítanak a számára az adóhatósági vagyonosodási vizsgálatok, a zálogjog, a hagyatéki ügyek, és általában a szerződések joga – ezen belül a time share jog – területén is.

Nagy gyakorlattal intézi a cégügyeket (az elektronikus cégeljárást), ellátja felszámolási ügyekkel kapcsolatos jogi feladatokat, továbbá szakosodott a munkaügyi perek intézésére is.

A büntető ügyszakban eredményesen lát el védői feladatokat a gazdasági büntetőjogi, és a közlekedési ügyekben.

Két felnőtt, már önálló életet élő gyermeke van.
Kedvenc időtöltése a munka mellett a sport, a szépirodalom és a színház.