Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda
Bemutatkozás dr. Hámori Péter dr. Soltész Beatrix
Az iroda tevékenységei köre a magánjog és a kereskedelmi jog széles területe, valamint gazdasági, közlekedési, általában vagyon elleni és foglalkozás körében elkövetett bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásban, továbbá szabálysértési ügyekben védői feladatok ellátása, illetve büntetőeljárásokban a sértetti képviselet biztosítása.
Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 4-6.
tel: (92) 311-568, tel/fax: (92) 330-969
mobil: (30) 256 2140, (20) 927 6413
e-mail: hamori50@axelero.hu
solteszbeatrix@t-online.hu

Bemutatkozás

A Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda – előző nevén Hámori Ügyvédi Iroda – széleskörű tapasztalattal rendelkező jogászok ügyvédi irodája.

Felkészültsége révén tevékenységével a civilisztika széles sprektumát fogja át, és ezzel együtt védői feladatokat vállal büntetőügyekben, különösen gazdasági, közlekedési, általában vagyon elleni és foglalkozás körében elkövetett bűncselekmények, valamint a szabálysértési eljárások körében. A büntetőügyekben ellátja a sértetti képviseletet is.

Nagy tapasztalattal rendelkeznek a jog olyan szűkebb területén is, mint a zálogjog és általában a kölcsön ügyletek, vagyonosodási vizsgálatok, az értékpapír jog és a time share ügyletek joga, a hagyatéki ügyek, az orvosi műhibaperek és egyéb baleseti kártérítési perek, a családjog, a munkajog, valamint az ingatlan tulajdonjogával és birtoklásával kapcsolatos ügyekben.

A büntetőjog területén különösen kiemelkedő a tudása, a gazdasági jellegű bűncselekmények és a közlekedési bűncselekmények körében.
Az ügyvédi iroda ellátja – tartós megbízások alapján – gazdasági társaságok jogi képviseletét, képvisel kisebb építőipari és más vállalkozásokat, továbbá – szintén tartós megbízás keretében – képvisel végrehajtókat is.

Az iroda Zalaegerszeg város központi utcájában, míg az Aliroda tőle alig 100 méterre, könnyen megközelíthető helyen található, megfelelő parkolási lehetőségek igénybe vételével.

Az iroda reggel 8.30-17.30 óra között tart nyitva. Ügyfeleket általában előzetes telefonos egyeztetés útján fogad.

Kivételesen – Zalaegerszegtől távol lakó ügyfelek esetében – pihenőnapon is vállal jogi szolgáltatást.

Az ügyintézés elengedhetetlen feltétele a személyes kapcsolatfelvétel, ezért telefonon vagy elektronikus levelezés útján megbízást nem fogad el és tanácsokat sem ad.

.